Piotr

Obsługa klienta

Infolinia: +48 576 775 643

Zadzwoń do nas

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00

Warunki przetwarzania danych osobowych

 

I.

Przepis podstawowy

Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (dalej: „RODO”) jest ZAVRZ z o.o.; NIP: 25152157, REGON: CZ25152157, z siedzibą: U Pily 723, České Budějovice, 370 01 (dalej: „administrator”)..

 

Dane kontaktowe administratora

adres: : U Pily 723, České Budějovice, 370 01

email: info@zavrz.cz

telefon: +420 725 389 264

 

 

II.

Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

  1. Administrator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś, lub dane osobowe, które administrator uzyskał na podstawie realizacji Twojego zamówienia.
  2. Administrator przetwarza dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.
  3. Administrator przetwarza dane kontaktowe, które mu przekazałeś na podstawie zamówienia lub zapytania o usługi na potrzeby marketingu bezpośredniego (wiadomości reklamowe). Te wiadomości są wysyłane tylko do klientów, którzy skorzystali z naszych usług lub zamierzali to zrobić. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości

 

III.

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

1. Prawnym powodem przetwarzania danych osobowych jest

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest

3. Administrator nie podejmuje automatycznej indywidualnej decyzji w rozumieniu art. 22 RODO.

 

IV.

Czas przechowywania danych

1. Administrator przechowuje dane osobowe

2. Po upływie czasu przechowywania danych osobowych administrator usuwa dane osobowe.

 

V.

Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

1. Odbiorcami danych osobowych mogą być, w zakresie niezbędnym do zapewnienia właściwego funkcjonowania usług, następujące podmioty przetwarzające:

 

VI.

Twoje prawa

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

2.  Masz również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

 

VII.

Warunki zabezpieczenia danych osobowych

  1. Administrator oświadcza, że ​​podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
  2. Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia repozytoriów danych i repozytoriów danych osobowych w formie papierowej.
  3. Administrator oświadcza, że ​​tylko osoby przez niego upoważnione mają dostęp do danych osobowych.

 

VIII.

Postanowienia końcowe

  1. Przesyłając zamówienie z internetowego formularza zamówienia, potwierdzasz, że znasz warunki ochrony danych osobowych i akceptujesz je w całości.
  2. Administrator jest uprawniony do zmiany tych warunków oraz publikacji nowej wersji warunków ochrony danych osobowych na swojej stronie internetowej.

 

Warunki te obowiązują od 25 maja 2018 r.